NASLOVNA

BUDITE NAŠ PARTNER!

Budite partneri da iskoristite naše iskustvo na području plinodojave

Tražimo takve distributere za naše proizvode koji će se baviti ne samo sa prodajom naših proizvoda nego i sa kontinuiranim održavanjem naših sustava nakon što su ugradili naše sustave u objekte.

Tražimo takve partnere koji poznaju tržiste detektora plina, specifičnosti područja i države, tendencije i mogućnosti na tržištu, nadalje sposoban je procjeniti mogućnost prodaje sustava detektora plina tipa SENS-EX i očekivane zarade (dobit) održavanja.

SISTEMI ZA DETEKCIJU PLINA

Upoznajte se našim sistemima za plinodojavu

SENS-EX je fiksni sustav detekcije plina sa daljinskim upravljačkim jedinicama koji je planiran za detekciju koncentracije eksplozivnog i otrovnog plina i para, nadalje koncentracije kisika i ugljicnog dioxida u raznim prostorijama. SENS-EX istovremeno vrši i nadzor ventilacije, daje signal, te raspolaže se sa uređajem za intervenciju. Na osnovu analize nivoa koncentracije gasa, centrala daje signal automatici za sisteme odimljavanja i protivpožarnih klapni. Na ovaj način se postiže maksimalna bezbjednost prisutnih ljudi i imovine u objektu, odnosno mozemo izbjegnuti katastrofalne situacije.